Predsjednica Vrhovnog suda na sastanku Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije

18. 10. 2017.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prisustvovaće sastanku Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije koji se 19-21. oktobra održava u Talinu, u organizaciji Vrhovnog suda Estonije.
 
Povod sastanka jeste diskusija o nezavisnosti vrhovnih sudova iznad i izvan njihovog nezavisnog odlučivanja, reformama koje utiču na sudsku instituciju - obavezi reagovanja i slobodi govora predsjednika Vrhovnog suda, kriterijumima koji su potrebni da bi se postigla istinska podjela vlasti, postojanju evropskog pojma nezavisnosti pravde, kao i o kontroli nad vrhovnim sudovima.
 
Podsjećamo, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, od strane kolega iz Evropske unije, jednoglasno je izabrana za posmatrača na Generalnoj skupštini održanoj 13. oktobra 2011. godine u Sofiji. Predsjednica crnogorskog Vrhovnog suda se na taj način tada pridružila ostalim posmatračima-predsjednicima Vrhovnih sudova Hrvatske, Norveške i Lihtenštajna.
 
Mreža predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije je udruženje osnovano 2004. godine i ima za cilj unapređenje razmjene mišljenja i iskustva u sudskoj praksi država Unije, promociju organizacije i funkcija vrhovnih sudova, naročito povezanih sa njihovom ulogom u primjeni legislative evropskog komunitarnog prava.


 

Delegacija Vrhovnog suda na Godišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije

04. 10. 2017.


Delegacija Vrhovnog suda Crne Gore koju predvodi predsjednica Vesna Medenica 5-7. oktobra, u Vrnjačkoj Banji, prisustvovaće Godišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije, na poziv predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića.
 
Predsjednica Medenica će se na svečanoj ceremoniji otvaranja obratiti srbijanskim kolegama, dok će sa predsjednikom Milojevićem razgovarati o stanju u nacionalnim sudstvima - nezavisnosti, efikasnosti, transparentnosti i položaju sudija i suda. Tokom trodnevnog stručnog savjetovanja sudija poseban akcenat biće stavljen na zakone i njihovu primjenu i aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.
 
Prisustvo crnogorske sudske delegacije Godišnjem savjetovanju sudija nastavak je višegodišnje uspješne saradnje Vrhovnih sudova Crne Gore i Republike Srbije.
 
 
                                                                                              Kabinet predsjednice

Okrugli sto u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Savjeta Evrope i Evropske unije

29. 09. 2017.


Okrugli sto „Harmonizacija sudske prakse i usaglašavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava“ održaće se 2-3.oktobra, u Budvi, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Evropske unije.
 
U uvodnom dijelu predviđeno je obraćanje:

1. Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
2. Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde.
3. Anđele Longo, šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori
4. Predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
 
Sudije Vrhovnog suda i predsjednici sudova u Crnoj Gori, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), predstavnici Savjeta Evrope i Sekretarijata ESLJP diskutovaće o konzistentnosti nacionalne sudske prakse kao preduslovu pravne sigurnosti, kršenju članova Evropske konvencije o ljudskim pravima i izvršenju presuda Suda u Strazburu.
 
Gost predavač na okruglom stolu biće Đuro Sesa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenik predsjednika Savjetodavnog vijeća evropskih sudova pri Savjetu Evrope.
 
Skup u Budvi organizuje se u okviru projekta „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, implementiranog u sklopu programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom Horizontal Facility.
 
Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju uvodnom otvaranju okruglog stola koje će se održati u Kongresnoj sali hotela „Avala“, u Budvi, u ponedeljak 2. oktobra, sa početkom u 10h.
 
                                                                                                   KABINET PREDSJEDNICE

Delegacija Vrhovnog suda u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Republike Azerbejdžan

25. 09. 2017.


 
 
Delegacija Vrhovnog suda Crne Gore koju predvodi predsjednica Vesna Medenica 26-28. septembra boraviće u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Republike Azerbejdžan, na poziv predsjednika tog suda Ramiza Rzajeva.
 
Tokom trodnevne posjete crnogorske sudije će s azerbejdžanskim kolegama razmijeniti iskustva o rezultatima i izazovima u radu nacionalnih sudskih sistema, sa posebnim osvrtom na saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava i upotrebi informacionih tehnologija u pružanju sudskih usluga.
 
Crnogorsku delegaciju u odvojenim posjetama primiće i Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, kao i minstar pravde Fikrat Mamadov.
 
Posjeta Vrhovnom sudu Republike Azerbejdžan nastavak je interaktivnog dijaloga i uspješne saradnje uspostavljene 2016. godine kada je predsjednik Rzajev boravio u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore.
 
Kabinet predsjednice
 
 
                                                                                                              

ODGOVOR DEMOKRATSKOM FRONTU

29. 08. 2017.


CRNA GORA
VRHOVNI SUD
Su.V br.562/17
Podgorica, 29.08.2017.
 
 
-DEMOKRATSKOM FRONTU-
 
                                                                                              PODGORICA
 
 
Veza: Akt br.538/17 od 28.08.2017.godine, zaveden kod Pokreta za promjene.

 
Navedenim aktom tražili ste od  mene da najkasnije do 01.09.2017.godine donesem rješenje o ukidanju pritvora prema Mihailu Čadjenoviću, Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću.
S tim u vezi obavještavam vas  sljedeće:
1.Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore nije ovlašćen da donosi rješenje o odredjivanju ili ukidanju pritvora, već su ta pitanja u funkcionalnoj nadležnosti sudija za istragu i sudskih vijeća u različitim sudovima, koja su sastavljena u skladu sa zakonom.
2.Prema podacima koje sam pribavila, Mihailu Čadjenoviću je produžen pritvor nakon podignute optužnice, koja je dostavljena Višem sudu u Podgorici. Rješenje o produženju pritvora donijelo je vanraspravno vijeće tog suda u skladu sa odredbama čl.179 Zakonika o krivičnom postupku. Prema tome, ovlašćenje za ukidanje ili eventualno produženje pritvora u daljem toku postupka je u nadležnosti Višeg suda u Podgorici. Obaveza je vanraspravnog ili raspravnog vijeća tog suda da svaka dva mjeseca ispita da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenog u pritvoru (čl.179 st.2 Zakonika o krivičnom postupku).
3.Pritvor prema okrivljenim Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću zadnji put je produžen rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore Kr-S.br.5/17 od 14.08.2017.godine. Tim rješenjem pritvor je produžen do 15.10.2017.godine. Iz donijetog rješenja može se zapaziti da je vijeće Vrhovnog suda dalo detaljne razloge za postojanje pritvorskih osnova na kojima je bazirano dalje trajanje pritvora. U ovom predmetu postupak je u fazi istrage i pritvor se može ukinuti na predlog državnog tužioca o kojem bi odlučivao sudija za istragu, saglasno čl.178 st.1 Zakonika o krivičnom postupku, koji u tom slučaju donosi rješenje o ukidanju pritvora. Nadalje, sudija za istragu može ukinuti pritvor na predlog okrivljenog ili njegovog branioca, s tim što je obavezan da prije donošenja odluke zatraži mišljenje državno tužioca i da o podnijetom predlogu odluči obrazloženim rješenjem. Prema tome, Vrhovni sud se ne može miješati u gore navedene nadležnosti Višeg suda u Podgorici.
Vrhovni sud je, prema odredbi čl.177 st.3 Zakonika o krivičnom postupku nadležan da po predlogu državnog tužioca donese rješenje o produženju pritvora ili o odbijanju takvog predloga. Pritvor po odluci Vrhovnog suda može se produžiti najviše do tri mjeseca i to samo u fazi istrage. Kako je u konkretnom slučaju protiv okrivljenih produžen pritvor do 15.10.2017.godine, odnosno za dva mjeseca, to će Vrhovni sud u slučaju da pritvor ne bude ukinut do navedenog datuma, ukoliko bi državni tužilac stavio predlog za produženje pritvora, a istraga do tada ne bude završena, ocijeniti da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenih u pritvoru.
Konačno, nadležni sudovi će u daljoj proceduri svestrano sagledati okolnosti koje su od značaja za dalje trajanje pritvora i donijeti odluke za koje će dati razloge utemeljene na zakonu.


S poštovanjem,
 
                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                   Vesna Medenica