Konsultativni sastanak sa sudijama: "Ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori"

14. 02. 2019.

Uvaženi zamjeniče predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore, gospodine   Šljivančaninu,
poštovane dame Danilović i Longo,
cijenjene sudije,
dame i gospodo,

Dozvolite da na početku današnjeg konsultativnog sastanka izrazim zahvalnost Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici što nas je ponovo okupila u cilju upoznavanja svih sudija sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada.

Sa posebnim zadovoljstvom sam primila vijest o produženju projekta "Odgovornost u pravosudnom sistemu", u okviru Horizontalnog programa. Vjerujem da ćemo u naredenom periodu sarađivati uspješno, kao i do sada i da će nas zajedničke aktivnosti približiti ispunjavanju privremenih mjerila u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Procjena profesionalnog rada pojedinačnog sudije i njegovih sposobnosti su preduslovi za zaštitu sudijske nezavisnosti i unaprjeđenje kvaliteta i efikasnosti sudskog sistema. Vrhovni sud Crne Gore poklanja stalnu pažnju ovim značajnim pitanjima.

Nezavisnost sudija, kao nužan preduslov za očuvanje vladavine prava, ipak ne znači neodgovornost sudije za svoj rad.

Naprotiv, interes javnosti zahtijeva najbolji mogući kvalitet pravde, koju može obezbijediti pravosuđe koje se kontinuirano unaprjeđuje, a jedan od načina za postizanje boljeg kvaliteta i efikasnijeg sudskog sistema predstavlja upravo - ocjenjivanje rada sudija. 

Zato su crnogorskom sudstvu, čija je budućnost u Evropskoj uniji, potrebna kvalitetna, objektivna i razumna mjerila rada sudija, čija će primjena dovesti do sofisticiranog sistema napredovanja. Takva primjena se mora sprovesti isključivo u korist građana, odnosno "korisnika" pravde.

Danas je takođe prilika i da podsjetimo da je prilikom ocjenjivanja sudija, od izuzetne važnosti uspostaviti fer odnos između efikasnosti i kvaliteta rada sudije.

U cilju poštovanja principa nezavisnosti sudija i snažne opredijeljenosti sudstva da sprovede sistem ocjenjivanja, smatram da je sistem ocjenjivanja moćno sredstvo za ispunjenje svih ključnih zahtjeva sudske vlasti. Istovremeno, ne smijemo zaboraviti da ciljevi ocjenjivanja treba da budu suštinski, a ne formalni, i da sudije treba podsticati da ostvaruju najbolji rezultat, a ne prosječni. 

Svjesni smo da proces ocjenjivanja nije idealan, te da ne postoji jednostavan način da se ocijeni rad sudije, ali je važno da to pokušamo, a da prepustimo praksi da sama ukaže u kojem pravcu treba unaprijediti evaluaciju.

Uvjerena sam da će današnji sastanak doprinijeti razumijevanju standarda Savjeta Evrope i preporuka Konsultativnog vijeća evropskih sudija, kao i razmjeni mišljenja povodom evaluacije rada sudija, a sve u zajedničkom cilju - unaprjeđenju rada sudija.

Zahvaljujem na pažnji.


 Kabinet predsjednice
 
 
 

Posjeta Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

05. 02. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i članica Sudskog savjeta Crne Gore, gospođa Vesna Medenica i predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević posjetili su 4. februara 2019. godine Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, kojom prilikom su razgovarali sa predsjednicom Upravnog odbora Centra, gospođom Senkom Danilović.

Posjeta Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu predstavlja nastavak intenzivne saradnje Sudskog savjeta Crne Gore sa Centrom, u cilju sagledavanja rezultata programa obuka za nosioce sudijske funkcije.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o nedavno usvojenoj Strategiji Centra 2019-2022, koja je sačinjena uz podršku projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, u kojem su zajednički partneri Vrhovni sud Crne Gore, Sudski savjet Crne Gore i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Pored toga, sagovornici su naglasili značaj usvojenih ključnih pravaca, kao što su neprekidno ažuriranje obuke, ujednačavanje metodologije i primjena novih metoda obuke, unaprjeđenje procesa izbora, obuke i evaluacije trenera i pružanje doprinosa formiranju liste izabranih mentora, kao i standardizacija i ujednačavanje praktičnog dijela programa inicijalne obuke i obuke mentora.

Predsjednica Medenica i predsjednik, dr Vukčević su tokom posjete obišli polaznike inicijalne obuke za 10 kandidata za sudije, koji su izabrani na VII sjednici Savjeta iz juna 2018. godine, i jednu kandidatkinju za državnu tužiteljku. Ovom prilikom, istaknut je značaj rada Centra, uz očekivanje da će u ovoj godini zajedničkom koordinacijom i uz podršku međunarodnih partnera podsticati nosioce pravosudnih funkcija da i kroz ovaj vid usavršavanja znanja i vještina doprinesu efikasnosti njihovog rada.

U protekloj godini, Centar je kroz svoje ukupne aktivnosti imao 2200 učesnika, a kontinuranih obuka je bilo 117, o čemu su učesnici blagovremeno informisani, kako bi njihove sudijske i tužilačke dužnosti uskladili sa programima Centra.
 
KABINET PREDSJEDNICE 

Regionalna konferencija "Obaveza izvršavanja odluka Evropskog suda za ljudska prava"

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice

31. 01. 2019.

Uvaženi učesnici i učesnice ovog visokog skupa,

Zadovoljstvo mi je što imam priliku da otvorim današnju Regionalnu konferenciju, posvećenu obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava. Na početku, dozvolite da izrazim zahvalnost našim partnerima iz Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, na njihovom vrijednom doprinosu implementaciji prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou.

Sa ponosom mogu da istaknem da Vrhovni sud Crne Gore uspješno sprovodi značajne aktivnosti u pravcu jačanja implementacije standarda predviđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u nacionalnoj sudskoj praksi.

Imajući u vidu da su presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, izvor prava, a stavovi izraženi u njima imaju neposrednu primjenu na nacionalnom nivou, izradili smo Analizu o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, koja je predstavljena na kraju prethodne godine. Ovaj dragocjeni dokument je plod saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i pouzdanih partnera iz AIRE Centra i Britanske ambasade u Podgorici. Analiza je djelo naših iskusnih i priznatih eksperata u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda – sudija Miraša Radovića i Dušanke Radović, zastupnice, Valentine Pavličić i njihovih saradnika.

U Analizi je objedinjena praksa Evropskog suda u pogledu presuda donijetih u odnosu na Crnu Goru, a kroz analizu tih presuda ukazano je na uočene nedostatke i prikazan je njihov uticaj na domaću sudsku praksu. S obzirom na to da je razumijevanje principa garantovanih Konvencijom poseban izazov za praktičare, Analiza predstavlja svojevrsni priručnik koji će doprinijeti daljem sprovođenju obuke sudija i unapređenju ujednačavanja sudske prakse u Crnoj Gori.

Postupak izvršenja presuda Evropskog suda prepoznali smo kao specifičan izazov, zbog čega smo naročitu pažnju posvetili oblasti, koja nas je danas ovdje okupila.

Ukazujem i da svrha zaključaka i preporuka Analize, nije samo da doprinesu daljem unaprjeđenju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i sprječavanju kršenja preuzetih međunarodno-pravnih obaveza, već i da jačaju svijest kako stručne, tako i opšte javnosti o uticaju jurisprudencije Evropskog suda na nacionalni pravni poredak i o snažnoj potrebi izvršenja njegovih odluka.

Ova potreba se najviše ističe kada su u pitanju apsolutna zabrana zlostavljanja, pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti i primjena relevantnih standarda u odnosu na pravo na suđenje u razumnom roku, kao poseban aspekt prava na pravično suđenje. Stoga, od ključnog su značaja aktivnosti svih subjekata uključenih u proces izvršenja odluka Evropskog suda, koje će dovesti do sinergije u ispunjavanju obaveza na nacionalnom i međunarodnom planu u oblastima koje smo identifikovali kao izazove.

Današnjim prisustvom i učešćem, potvrđujemo još jednom volju i iskrenu predanost da kroz izvršenje odluka i primjenu prakse Evropskog suda, oplemenjujemo crnogorsku pravnu kulturu i osnažujemo našu sudsku praksu.

Na kraju, dozvolite da u ime Vrhovnog suda Crne Gore ponovim našu posvećenost jedinstvenom sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja čine temelj vladavine prava. U tom temelju je i dio našeg istorijskog nasleđa, koji ćemo učvrstiti daljim pravosudnim koracima u cilju njihovog zajedničkog shvatanja i bezuslovnog poštovanja.

U to ime, zahvaljujem na vašoj pažnji, uz želje za uspješnu konferenciju i prijatan boravak našim gostima u Crnoj Gori.
 
 
 
 KABINET PREDSJEDNICE
 
 
 
 

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore na svečanoj sjednici Evropskog suda za ljudska prava

25. 01. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, predvodi crnogorsku delegaciju na poziv predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, Gvida Rajmondija (Guido Raimondi) na svečanu sjednicu koja se danas održava povodom otvaranja sudijske godine Evropskog suda. 

Na svečanoj sjednici, predsjednicima vrhovnih i ustavnih sudova članica Savjeta Evrope, obratiće se predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, Gvido Rajmondi i predsjednik Francuskog ustavnog savjeta, Laurent Fabius. 
 
U okviru obilježavanja otvaranja sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje u radu seminara "Jačanje povjerenja u sudstvo", koji obuhvata četiri teme: "Izbor, napredovanje i razrešenje sudija", "Strategije kojima se gradi povjerenje i odgovornost drugih organa radi jačanja i zaštite sudstva", "Presude i izdvojena mišljenja - komplementarnost i tenzije" i "Protokol br 16".
 
Seminari predstavljaju forum za diskusiju između sudija Evropskog suda za ljudska prava i sudija drugih sudova, na teme od značaja za ulogu Suda u Strazburu u sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i nacionalnih sudova.

U sastavu crnogorske delegacije, koju predvodi predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore su predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Svetlana Vujanović i Miraš Radović, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić. 

 
KABINET PREDSJEDNICE

Predsjednica Vesna Medenica na Konferenciji IAACA u Beču

18. 01. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, učestvovaće na 10. godišnjoj Konferenciji i skupštini Međunarodnog udruženja Antikorupcijskih organa (IAACA), koja će se održati od 22. do 24. januara 2019. godine u Bečkom međunarodnom centru, u Beču, na poziv predsjednika, dr Ali bin Fetais Al Marri.
 
Ovogodišnja konferencija je posvećena temi “15 godina Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije: dostignuća i perspektive”. U okviru konferencije, razmatraće se teme integriteta u javnom sektoru, edukacije kao ključnog segmenta u prevenciji korupcije i UN Konvencije kao sredstva za dostignuća agende održivog razvoja 2030.
 

Sa održane Konferencije IAACA, Beč, 22-24.01.2019. godine
 
KABINET PREDSJEDNICE