SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Jeremić Tomislava, Zvonka Puletić, Hake Tahirović i Jele Cimbaljević Kž.br. 136/17

30. 03. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog Polja, optuženih Jeremić Tomislava i Tahirović Hake, kao i žalbama branilaca optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 20.02.2018. godine, donio je presudu kojom su odbijene žalbe optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, te njihovih branilaca, kao i žalbe branilaca optuženih Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, kao neosnovane, dok je žalbu Višeg državnog tužilaštva izjavljenu zbog odluke o kazni uvažio pa je u tom dijelu preinačio presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine na način što je optužene Jeremić Tomislava, Tahirović Haku, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jelu zbog izvršenog krivićnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ-a CG u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ-a CG, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine, u koje kazne se optuženima i to optuženom Jeremić Tomislavu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 29.12.2014. do 04.02.2015. godine, a optuženima Tahirović Haki i Puletić Zvonku uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.12.2014. godine do 04.02.2015. godine. U ostalom dijelu, prvostepena presuda je ostala neizmijenjena. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 136/17 od 20.02.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.  
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana Kž.br. 21/17

20. 03. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je, kao drugostepeni krivični, dana 21.03.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom žalbi Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Vijeće Apelacionog suda Crne Gore je u postupku tajnog vijeća i glasanja, utvrdilo da postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, jer činjenično stanje nije potpuno utvrdjeno, pa je, imajući u vidu da drugi put rješava po žalbi u istom predmetu, odlučilo je da se održi pretres.  
 
Nakon održanog pretresa Apelacioni sud je, u postupku tajnog vijećanja i glasanja dana 16.01.2018. godine donio, a dana 25.01.2018. godine javno objavio presudu kojom se žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, odbijaju kao neosnovane i potvrđuje presuda Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Naime, ovaj sud je, kao drugostepeni krivični, nakon održanog pretresa određene činjenice, koje se odnose na broj projektila sa kojima su nanijete povrede oštećenom Vasović Zoranu a s tim u vezi i ulazno izlazne rane, kao i težinu povreda koje su zadobili oštećeni Vuksanović Nikola i Obradović Anđela, utvrdio drugačije od prvostepenog suda. Međutim, kako se radi o činjenicama koje nijesu odlučujuće za utvrđivanje krivice optuženih, obzirom da iste nemaju karakter odlučnih činjenica kojima bi se odredilo da li se u datom slučaju može primijeniti određeni zakon i na koji način će se primijeniti, to je ovaj sud našao da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta preinačenju pobijane presude, radi čega je izjavljene žalbe odbio kao neosnovane i pobijanu presudu potvrdio.  
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi su oglašeni krivima i to: optuženi Milošević Darko i Vujović Petar da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 1 tač. 8 u vezi čl. 20 u vezi čl. 23 KZ CG a optuženi Vešović Goran da je izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 KZ CG i osuđeni na kazne zatvora i to: optuženi Milošević Darko na kaznu zatvora u  trajanju od 19 (devetnaest) godina, optuženi Vujović Petar na kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina i optuženi Vešović Goran na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koje kazne im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 30.12.2012. godine pa nadalje.
 
Postupajući sudija Apelacionog suda je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 19.03.2018. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je ovaj sud vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima,  u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 21/17 od 25.01.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.   
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Šaranović Marka i Bulatović Milana Kž.br. 120/17

17. 01. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je kao drugostepeni krivični, dana 28.11.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom izjavljenih žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine.
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi Šaranović Marko oglašen je krivim da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG), činjenično bliže opisano u st. I izreke te presude i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 22.01.2015. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao. Istom presudom, optuženi Bulatović Milan je, na osnovu čl. 372 st. 1 tač. 3 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinoca iz čl. 386 st. 1 KZCG.
 
Nakon održane sjednice vijeća, tajnog vijećanja i glasanja, dana 28.11.2017. godine, Apelacioni sud je donio rješenje kojim je odlučeno da se uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, a da se presuda Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine u cjelosti u k i d a i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 
Kako se optuženi Marko Šaranović, u vrijeme donošenja navedene odluke ovog suda, nalazio u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici K.br. 67/17 od 20.06.2017. godine, to je ovaj sud, po službenoj dužnosti, u smislu odredbe čl. 407 st. 5 ZKP, ispitao da li još stoje razlozi za pritvor prema navednom optuženom.
 
Naime, Apelacioni sud je donio rješenje Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, kojim je produžen pritvor optuženom Marku Šaranoviću, zbog osnovane sumnje da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 KZCG, koji pritvor mu je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kr.br. 95/16 od 19.08.2016. godine, posljednji put produžen nakon izricanja prvostepene presude K.br.67/15 od 20.06.2017. godine, a po ovom rješenju ima trajati do dalje odluke suda. Pritvor je optuženom Marku Šaranoviću produžen po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP i protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
Presuda i rješenje Apelacionog suda Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, biće, u najkraćem roku, objavljeni i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Žarka Pavićevića i Danijele Krković Kž-S br. 16/2017

05. 12. 2017.

 
            APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon održane javne sjednice i tajnog vijećanja i glasanja, dana 08.11.2017. godine, odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Žarka Pavićevića i optužene Danijele Krković i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br. 23/15 od 28.02.2017. godine, dok na navedenu presudu žalba nije izjavljena od strane Višeg državnog tužioca u Podgorici.

            Navedenom prvostepenom presudom u dijelu I optuženi Žarko Pavićević, oglašen je krivim zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 23.09.2015. godine od 06:30 časova do 11.03.2016. godine.

           Istom presudom optuženoj Danijeli Krković prvostepeni sud je, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 25 KZ CG, prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a za produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave iz čl. 414 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca i primjenom odredbi čl. 48 st. 2, čl. 52, čl. 53 i čl. 54 KZ CG, te primjenom čl. 229, čl. 239 i čl. 374 ZKP-a, izrekao uslovnu osudu, kojom joj je prethodno utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

            Presuda Apelacionog suda Kž-S br. 16/2017 od 08.11.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara Kž.br. 66/15

28. 11. 2017.

          Apelacioni sud Crne Gore je, odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina i branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 39/14 od 27.02.2015. godine, nakon pretresa održanog dana 27.09.2017. godine, tajnog vijećanja i glasanja, istog dana donio i javno objavio presudu, o čemu je ovaj sud blagovremeno dao saopštenje za javnost.
 
          U navednom predmetu, postupajući sudija je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 27.11.2017. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je Apelacioni sud Crne Gore vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima, u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a.
 
          Presuda Apelacionog suda Kž.br. 66/15 od 27.09.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović, s.r.