SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Žarka Pavićevića i Danijele Krković Kž-S br. 16/2017

05. 12. 2017.

 
            APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon održane javne sjednice i tajnog vijećanja i glasanja, dana 08.11.2017. godine, odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Žarka Pavićevića i optužene Danijele Krković i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br. 23/15 od 28.02.2017. godine, dok na navedenu presudu žalba nije izjavljena od strane Višeg državnog tužioca u Podgorici.

            Navedenom prvostepenom presudom u dijelu I optuženi Žarko Pavićević, oglašen je krivim zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 23.09.2015. godine od 06:30 časova do 11.03.2016. godine.

           Istom presudom optuženoj Danijeli Krković prvostepeni sud je, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 25 KZ CG, prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a za produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave iz čl. 414 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca i primjenom odredbi čl. 48 st. 2, čl. 52, čl. 53 i čl. 54 KZ CG, te primjenom čl. 229, čl. 239 i čl. 374 ZKP-a, izrekao uslovnu osudu, kojom joj je prethodno utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

            Presuda Apelacionog suda Kž-S br. 16/2017 od 08.11.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara Kž.br. 66/15

28. 11. 2017.

          Apelacioni sud Crne Gore je, odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina i branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 39/14 od 27.02.2015. godine, nakon pretresa održanog dana 27.09.2017. godine, tajnog vijećanja i glasanja, istog dana donio i javno objavio presudu, o čemu je ovaj sud blagovremeno dao saopštenje za javnost.
 
          U navednom predmetu, postupajući sudija je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 27.11.2017. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je Apelacioni sud Crne Gore vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima, u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a.
 
          Presuda Apelacionog suda Kž.br. 66/15 od 27.09.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

O krivičnom predmetu optuženih Andrije Mandića i Slavena Radunovića Kž.br. 82/17

17. 11. 2017.

          APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon sprovedenog žalbenog postupka, potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 23/2016 od 26.05.2017. godine, kojom su optuženi Andrija Mandić i Slaven Radunović na osnovu čl. 373 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo- pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz čl. 362 st. 1 KZ-a CG.
 
          Naime, ovaj sud je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.
 
          Bliži razlozi presude Apelacionog suda Kž.br. 82/17 od 24.10.2017. godine, sadržani su u odluci koja se može naći na web stranici http://sudovi.me/ .

 
Savjetnik Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženog Vidmar Nemanje Kž.br. 116/2017

17. 11. 2017.

         APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon sprovedenog žalbenog postupka, potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 128/15 od 09.06.2017. godine, kojom je optuženi Vidmar Nemanja oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog djela ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 5 (pet) mjeseci, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 07.07.2015. godine pa na dalje. Istom presudom, na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta- pištolja marke "Zastava Magnum 357" model M83/91, serijskog broja 29268.

         Naime, ovaj sud je odbio kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branioca optuženoga Vidmar Nemanje.
 
         Bliži razlozi presude ovog suda Kž.br. 116/2017 od 06.11.2017. godine, sadržani su u odluci koja se može naći na web stranici http://sudovi.me/ .
 
Savjetnik Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović, s.r

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U predmetu Kž.br.66/15

27. 09. 2017.

             Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 27.09.2017. godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja donio i javno objavio presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, izjavljena protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine.
             Istovremeno, vijeće ovog suda je odlučilo da uvaži žalbu branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara i p r e i n a č i presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine, na način što je optužene Duška Šarića i Jovicu Lončara oslobodio optužbe da su izvršili produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 1 u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonika, jer nije dokazano da su učinili djelo za koje su optuženi.
             Naime, na pretresu održanom pred ovim sudom, uvažavajući predloge odbrane, putem međunarodno pravne pomoći iz pet država - Srbije, Kipra, Grčke, Norveške i Singapura, pribavljena je pisana dokumentacija o porijeklu novca za koji su optuženi Šarić i Lončar terete da su ga prikrili, na osnovu koje dokumentacije je vještak finansijske struke dao dopunski nalaz i mišljenje. Cijenići ove dokaze, drugostepeni sud je utvrdio da novac potiče iz drugih izvora, odnosno da ne potiče od krivičnog djela koje se navodi u izreci prvostepene presude - tj. od krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koja djela se protiv Darka Šarića i drugih lica vode krivični postupci pred pravosudnim organima Srbije i Italije.
                                                                                 
                                                                                                        APELACIONI SUD CRNE GORE

Ostale informacije