OBAVJEŠTENJE- predmet Šarić i Lončar-

01. 02. 2017.

Vijeće Apelacionog suda zakazalo je nastavak pretresa, u krivičnom predmetu formiranom protiv okrivljenih Šarić Duška i Lončar Jovice, zbog krivičnog djela pranje novca iz čl.268 st.4 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji nosi poslovnu oznaku Kž.br.66/15, za dan 23.02.2017.godine sa početkom u 09:30 časova.

 
SAMOSTALNI SAVJETNIK  ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU,
                                      Ivana Kovačević
 

Ostale informacije