OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST -ZAVALA-

18. 11. 2016.

Nastavak pretresa u predmetu "Zavala"


Vijeće Apelacionog suda zakazalo je nastavak pretresa, u krivičnom predmetu ovog suda Kž-S br.16/15, protiv optuženih Kuljača Rajka i dr., zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i dr, za dan 05.12.2016.godine sa početkom u 09:00 časova.

                                          SAMOSTALNI SAVJETNIK
ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU,
                                                                         Ivana Kovačević s.r.

Ostale informacije