Otvoreno pismo Prof. dr Branku Vučkoviću

19. 06. 2013.

Crna Gora
APELACIONI SUD
IV-3 SU br.3/2013-II
Dana, 19.06.2013.godine
P o d g o r i c a

OSNOVNI SUD
-predsjedniku Prof. dr Branku Vučković -
K O T O R

Veza: Vaš dopis V-su 244/2013; K. 433/11/05, u vezi rješenja predsjednika Apelacionog suda IV-3 Su.br. 3/2013 -II od 07.06.2013.g. i

Povodom iskazanog nezadovoljstva odlukom kojom sam, kao predsjednik Apelacionog suda CG, izuzela Vas i sudiju Momirku Marović, od postupanja u predmetu optuženog D. I., kome se stavlja na teret krivično djelo iznude iz čl. 157 st. 1 KZ RCG, smatram potrebnim da Vam ukažem:

Sasvim se slažem da je Halifaks, koga u dopisu citirate pravilno rekao: "Kad bi zakoni mogli govoriti sami za sebe, prvo bi se potužili na pravnike". Na Vaše pitanje "Zašto?", koje ste meni postavili, biću slobodna da dam odgovor:

Zbog onih pravnika koje obavezuje stranke da plaćaju takse na odluke suda, koje nisu obavezne po zakonu da plate. Kao i zbog onih pravnika za koje postoji opravdana sumnja da izlažu "šikani" učesnike sudskog postupka, primjenjujući na njih mjere za obezbjeĎene prisustva okrivljenog, iako u postupku imaju svojstvo svjedoka - ošećenih. Ovo posebno kada sudija to učini ne samo iz formalnih razloga (greškom pozivajući se na pogrešnu odredbu zakona) nego kada činjenice koje se mogu podvesti pod odredbe za prinudno dovoĎenje okrivljenog, uzima kao osnovu za pogrešnu primjenu zakona na svjedoke.

Čitanjem naredbi (uvažene koleginica Marović), mogli ste zapaziti da su izdate zato što se svjedocima-oštećenim nije mogao uredno určiti poziv za glavni preteres. Iz tih razloga može se prinudno dovesti okrivljeni, a svjedok samo ako se nije odazvao urednom pozivu suda. Vjerujem da zapažate razliku i da Vam je jasno da sam i te kako, u rješenju kojim sam Vas i koleginicu Marović izuzela, o tome vodila računa i odgovorila "..da li je bilo razloga da postupajući sudija..izda naredbe za prinudnim dovodjenjem oštećene...", što
potencirate u vašem dopisu, insinuirajući meni ono o čemu je postupajući sudija i vi kada ste odlučivali o izuzeću, trebali da vodite računa.

Vašu konstataciju, da je "..neprihvatljivo i gotovo nedopustivo.." da se navedene činjenice cijene kao razlozi za izuzeće iz čl. 39 st. 1 tačka 6 ZKP-u, neću komentarisati, jer ona same za sebe, u vezi prethodno Vam objašnjenog, najbolje govori o Vama.

I na kraju kao što ste i Vi završili Vaše obraćanje meni sa Geteovom misli, uzvraćam sa istim citatom, vjerujući da znate zašto. "Neke su knjige, čini mi se napisane ne zato da iz njih učimo, nego da bi samo saznali kako je njihov autor nešto znao".

PREDSJEDNIK SUDA
Svetlana Vujanović, s.r.

Ostale informacije