Prijem stranaka

 

          
          Crna Gora
  APELACIONI SUD
    I-SU br.121/2012
Podgorica, 15.05.2012.godineNa osnovu člana 87, 88 i 89 Sudskog poslovnika (Službeni list CG 26/11) Apelacioni sud Crne Gore, daje sledeće


O B A V J E Š T E Nj E


Predsjednik suda prima stranke ponedeljkom od 12 do 15 časova, po prethodno primljenom pisanom zahtjevu.

U slučaju hitnosti predsjednik suda će primiti stranku i bez pisanog zahtjeva.

Lica kojima je zbog udaljenosti i drugih opravdanih razloga otežan ponovni dolazak u sud, kao i u drugim opravdanim slučajevima, predsjednik će primati i  u dane koji nijesu određeni za prijem stranaka.PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                            Svetlana Vujanović s.r.

 Ostale informacije