SAOPŠTENJE POVODOM PREDMETA „ŠĆEKIĆ“

27. 02. 2015.

Nakon što je Apelacioni sud Crne Gore, po održanom pretresu, objavio svoju odluku u predmetu u javnosti poznatom kao slučaj „Šćekić“,  a vezano za nestanak jednog CD-a, audio vizuelnog snimka saslušanja zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića sa glavnog pretresa od 22. marta 2008. godine, cijenimo da je neophodno javnost informisati o sljedećem:

Saslušanje ovog svjedoka na glavnim pretresima pred Višim sudom u Podgorici obavljeno je 5, 12. i 22. marta 2008. godine i to je saslušanje audio-vizuelno snimljeno u skladu sa čl. 212 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku.

Na osnovu čl. 212 st. 6. istog Zakonika snimak je u cjelini prepisan i time obezbijedjen, što je i svrha ove odredbe, jer prepisom ne samo što se obezbjedjuje bolje korišćenje tako registrovanog iskaza u dokaznom postupku, već se i obezbjedjuje veći stepen dokazne kredibilnosti i eliminiše mogućnost bilo kakve manipulacije snimkom.

Ovi prepisi saslušanja zaštićenog svjedoka, čitani su na svim dosadašnjim pretresima u dokaznom postupku pred prvostepenim sudom i niko nikada nije osporio autentičnost istih.

Kod činjenice da je ovaj dokaz upravo obezbijeđen u  zakonitoj i pismenoj formi,  time je isključena mogućnost da se CD može uništiti ili skloniti i što se, osim toga, po primjerak CD-a sa pretresa od 22. marta 2008. godine već nalazio kod stranaka, pa je za slučaj potrebe svakako mogao biti pribavljen i korišćen u postupku shodno čl. 127. Sudskog poslovnika.

Ostale informacije