SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22. 04. 2014.

Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.6/14 od 07.04.2014. godine odbijena je žalba branioca optuženog Jovanović Borivoja, kao neosnovana, i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici K.br.100/2013 od 15.11.2013. godine, kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom silovanje iz član 204 stav 1 KZ-a, i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije