SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

23. 04. 2014.

 Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž-S.br.44/13 od 27.02.2014. godine odbijene su kao neosnovane žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Podgorici, optuženog Iva Gojnića i njegovog branioca, kao i žalbe branilaca optuženih Špira Lučića, Iva Menzelina i Bora Gligića i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br.19/12 od 31.07.2013. godine, kojom su optuženi Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 KZ-a SRJ, i osuđeni na kaznu zatvora, i to: optuženi Ivo Gojnić na kaznu zatvoru u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženi Špiro Lučić na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optuženi Ivo Menzalin na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i optuženi Boro Gligić na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić,s.r.
 

Ostale informacije