SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

13. 05. 2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 
            Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž-S br.4/14 od 31.03.2014. godine odbijena je žalba branilaca optuženog Babačić Džemala, kao neosnovana, i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/2013 od 17.12.2013. godine, kojom je Babačić Džemal, oglašen krivim, zbog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 KZ-a, za koje djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i novčanu kaznu od 5.000,00 € i obavezan da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenoj Poreskoj upravi Crne Gore plati iznos od 1.029.149,01 €.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije