SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

04. 07. 2014.

 
Rješenjem Apelacionog suda odbijen je kao neosnovan zahtjev optuženog Boreta Saše za izuzeće sudije Zorana Smolovića od vršenja sudijske dužnosti u predmetu ovog suda Kž-S br.10/14.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Milena Đaletić,s.r.
 

Ostale informacije