SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

24. 10. 2014.

            Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.79/14 od 05.09.2014. godine odbijena je kao neosnovana žalba Višeg državnog tužioca u Podgorici i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici K.br. 164/13 od 25.03.2014.godine u dijelu pod stavom I presude, kojim su optuženi Roganović Duško i Vlaović Goran oglašeni krivim, kao i u dijelu pod stavom II iste presude kojim su optuženi Roganović Vladimir i Čađenović Dražen oslobođeni od optužbe.
 
         Takođe, uvažene su žalbe branilaca optuženih u pogledu odluke o krivičnoj sankciju, i u tom dijelu preinačena provostepena presuda na način što je optuženi Roganović Duško, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač. 3 Krivičnog zakonika osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, dok je optuženom Vlaović Goranu, zbog krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz čl. 387. st. 3 Krivičnog zakonika izrečena uslovna osuda, kojom mu se uzima kao utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko optuženi za vrijeme od 3 (tri) godine dana ne učini neko novo krivično djelo.
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                                                                              Milena Đaletić
 

Ostale informacije