SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

31. 10. 2014.

      Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Už.br.3/14 - Kž.br.828/09 od 20.10.2014. godine uvažene su žalbe optuženog Damira Mandića i njegovih branilaca, te ukinuta presuda Višeg suda u Podgorici K.br.109/08 od 27.04.2009. godine kojom je optuženi oglašen krivim da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina i predmet vraćen tom sudu na ponovno odlučivanje.

      Takođe, rješenjem ovog suda Už.br.3/14 - Kž.br.828/09 od 20.10.2014. godine, produžen je pritvor protiv optuženog Damira Mandića po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 1 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, i isti ima trajati do dalje odluke suda.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Milena Đaletić
 

Ostale informacije