SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

17. 11. 2014.

 
Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Kž-S.br. 16/14 od 05.11.2014. godine, uvažena je žalba Vrhovnog državnog tužilaštva-Odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Bijelom Polju, te ukinuta presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br. 12/12 od 25.04.2014. godine kojom su optuženi Vrbica Goran i Marković Nebojša na osnovu čl. 373 st.1 tač.2 Zakonika o krivičnom postupku, oslobodjeni od optužbe, da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika i predmet vraćen tom sudu na ponovno suđenje.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                     Milena Đaletić

Ostale informacije