SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 11. 2014.

 
            Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.137/14 od 19.11.2014. godine uvažene su žalbe optuženog Vujović Petra i njegovog branioca, žalbe branilaca optuženih Milošević Darka i Vešović Gorana, kao i žalba punomoćnika oštećene porodice pok. Vasović Zorana, te ukinuta presuda Višeg suda u Bijelom Polju K.br.16/13 od 14.05.2014. godine, kojom su optuženi oglašeni krivim da su izvršili krivična djela i to: optuženi Milošević Darko i Vujović Petar, kao saizvršioci krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 stav 1 tačka 8 u vezi člana 20 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnim materija iz člana 403 stav 1 KZ-a, a optuženi Vešović Goran krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ-a u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnim materija iz člana 403 stav 1 KZ-a i osuđeni: optuženi Milošević Darko na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženi Vujović Petar na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina i 4 (četiri) mjeseca i optuženi Vešović Goran na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina i 4 (četiri) mjeseca, i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 

            Takođe, rješenjem ovog suda produžen je pritvor optuženima po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku, i isti ima trajati do dalje odluke suda.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije