SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10. 12. 2014.

Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.147/14 od 20.11.2014. godine odbijene su kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Bujić Šćepana i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici K.br.66/13 od 06.06.2014. godine, kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 8 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije