SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet "Kaluđerski laz"

30. 12. 2014.

            Presudom Apelacionog suda Crne Gore Kž-S br.20/14 od 08.12.2014. godine odbijene su kao neosnovane žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina iz Bijelog Polja i punomoćnika oštećenih, i potvrđena presuda Višeg suda u Bijelom Polju Ks.br.1/08 od 30.12.2013. godine kojom su optuženi Strugar Predrag, Barjaktarović Momčilo, Labudović Petar, Knežević Aco, Radnić Branislav, Novaković Boro, Bojović Miro i Đurašković Radomir, na osnovu člana 373 stav 1 tačka 2 ZKP-a oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakonika SRJ.
           
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije