SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

       Vijeće Apelacionog suda u predmetu Kž-S.br.10/14 protiv optuženih Boreta Saše i dr., je u posjedu CD-a - audiovizuelnog snimka nastavka saslušanja zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića od 22.03.2008. godine, a o reprodukovanju istog biće odlučeno do narednog pretresa zakazanog za 13.02.2015. godine.
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
Milena Đaletić
 

Ostale informacije