SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

05. 06. 2015.

           Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Kž-S br.8/15 od 08.05.2015. godine ukinuta je presuda Višeg suda u Bijelom Polju, Specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Ks.br.5/14-10 od 29.12.2014. godine, kojom su optuženi Šećo Kalač i dr., oglašeni krivim zbog izvršenja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 2 u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika i dr., i predmet vraćen Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje.
            Razlozi ukidanja prvostepene presude su učinjene bitne povrede krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač. 8 ZKP, jer je izreka prvostepene presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi i razlozima presude a dati razlozi o odlučnim činjenicama u potpunosti nejasni i nijesu dati, zbog čega se sa sigurnošću nije mogla ispitati u pogledu postojanja krivičnih djela i krivice optuženih ponaosob. Osim toga, prvostepeni sud u ponovljenom postupku nije postupio po ukidnim razlozima odnosno raspravio sva sporna pitanja na koje je ukazao drugostepeni sud u svojoj ranijoj odluci, što je bio dužan učiniti, jer je to bilo od uticaja na zakonito i pravilno donošenje odluke, čime je počinjena i bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.2 u vezi čl. 412 st.3 ZKP.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Milena Đaletić
 

Ostale informacije