Saopštenje za javnost

"Košljun"

23. 06. 2015.

 
 
Rješenjem predsjednika Apelacionog suda Crne Gore IV-3 Su.br.8/15 od 23.06.2015.godine odbijen je kao neosnovan zahtjev branioca okrivljenih Lazara Rađenovića i Jelice Petričević, advokata Vladana Bojića, kojim je traženo izuzeće sudije Valentine  Pavličić i predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića, od postupanja u predmetu poslovne oznake Ks.br.15/14, protiv okrivljenih Lazara Rađenovića i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i dr. Naime, po ocjeni predsjednika suda, iz cjelokupnih spisa predmeta i postavljenog zahtjeva proizilazi da ne postoji ni jedan od razloga za izuzeće, predviđen u članu 38. Zakonika o krivičnom postupku, koji bi doveo u sumnju nepristrasnost u postupanju predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića kao i postupajuće sudije Valentine Pavličić u predmetu poslovne oznake Ks.br.15/14.
 
 
                                              SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                                   Ivana Kovačević

Ostale informacije