SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet Ks.br.15/14, tzv. "Košljun"

01. 07. 2015.



Rješenjem predsjednika Apelacionog suda Crne Gore IV-3 Su.br.10/15-II od 01.07.2015.godine, a povodom zahtjeva za izuzeće predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića i sudije Valentine Pavličić istaknutog na glavnom pretresu dana 30.06.2015. godine, branioca okrivljenih Lazara Rađenovića i Jelice Petričević, advokata Vladana Bojića, od postupanja u predmetu poslovne oznake Ks.br.15/14 protiv okrivljenih Lazara Rađenovića i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i dr., odlučeno je sledeće: odbacuje se kao nedozvoljen zahtjev branioca okrivljenih Lazara Rađenovića i Jelice Petričević, advokata Vladana Bojića, za izuzeće predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića, dok je stavom II istog rješenja odbijen kao neosnovan zahtjev branioca okrivljenih Lazara Rađenovića i Jelice Petričević, advokata Vladana Bojića, za izuzeće sudije Valentine  Pavličić, od postupanja u predmetu poslovne oznake Ks.br.15/14.

 
           
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                       Ivana  Kovačević





Ostale informacije