SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kvsž br. 50/2015 od 02.10.2015.godine

02. 10. 2015.


Apelacioni sud Crne Gore rješenjem Kvsž br. 50/2015 od 02.10.2015. godine odbio  je kao neosnovanu žalbu, branioca okrivljenog Pavićević Žarka, advokata Lukšić Dušana, i potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 111/15 od 25.09.2015.godine, kojim je prema okrivljenom Pavićević Žarku određen pritvor po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 4 Zakonika o krivičnom postupku, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 
 
 
 
 

                                           Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                        Ivana Kovačević

Ostale informacije