SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 108/2015 od 16.10.2015.godine

21. 10. 2015.

Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, odlučujući po žalbi branioca optuženog, advokata Rešada Muzurovića iz Bijelog Polja, donio presudu Kž.br.108/2015 od 16.10.2015. godine, kojom je odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Dedushaj Zeqira i p o t v r d i o  presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.21/15 od 16.06.2014.godine kojom je optuženi Dedushaj Zeqir oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
 

 
                                            Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                                                     Ivana Kovačević

Ostale informacije