SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 109/2015 od 16.10.2015.godine

21. 10. 2015.

 
Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, odlučujući po žalbama branilaca optuženog, advokata Đalović Jelene iz Bijelog Polja i advokata Slavomira Božovića iz Nikšića, donio presudu Kž.br. 109/2015 od 16.10.2015. godine, kojom je odbio kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Milana Tepavčevića i  p o t v r d i o  presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.23/15 od 02.06.2015.godine kojom je optuženi Milan Tepavčević oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
 

 
                                            Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                                      Ivana Kovačević

Ostale informacije