SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 104/15 od 21.09.2015.godine

28. 10. 2015.


Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, odlučujući po žalbama Višeg državnog tužilaštva iz Podgorice i branioca optuženog Laban Miloša, advokata Bakrač Aleksandra, donio presudu Kž.br.104/2015 od 21.09.2015. godine, kojom je odbio kao neosnovane žalbe i p o t v r d i o  presudu Višeg suda u Podgorici K.br.98/2012 od 07.04.2015.godine kojom je optuženi Laban Miloš oglašen krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 2 u vezi čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
 

 
                                            Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                 Ivana Kovačević
 

Ostale informacije