SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž-s br. 15/15 od 02.11.2015. godine

07. 12. 2015.

Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, u krivičnom predmetu protiv optuženih Brđanin Zorana i Praščević Alekse zbog dva krivična djela pritivzakoniti uticaj iz čl. 422 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG) i optuženog Iličković Dejana zbog dva krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG), odlučujući po žalbi Specijalnog državnog tužilaštva iz Podgorice, donio presudu KŽ-s br. 15/15 od 02.11.2015. godine kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Specijalniog državnog tužilaštva iz Podgorice i p o t v r d i o  presudu Višeg suda u Podgorici Ks.br. 2/15 od 16.07.2015. godine kojom su ovi optuženi na osnovu čl. 373 tač 2 Zakonika o krivičnom postupku oslobođeni od optužbe da su izvršili predmetna krivična djela. Ovo sa razloga što i po mišljenju Apelacionog suda, provedenim dokazima nije na nesumljiv način utvrđeno da su optuženi Brđanin Zoran  i optuženi Praščević Aleksa koristili svoj službeni položaj, a optuženi Praščević Aleksa i pretpostavljeni uticaj i posredovali da se ne izvrši službena radnja koja se morala izvršiti, te da je optuženi Iličković Dejan ne vršenjem svoje službene dužnosti, tj. nepodnošenjem prekršajene prijave protiv radnika - stranih državljana zbog neprijavljivanja boravišta, odnosno rada bez radne dozvole, pribavio korist omogućavanjem istima da nezakonito borave i rade na teritoriji Crne Gore, pa je prvostepeni sud pravilno optužene Brđanin Zorana, Praščević Aleksu i Iličković Dejana oslobodio od optužbe na osnovu čl. 373 tač 2 Zakonika o krivičnom postupku.
 
 
 
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU,
                                                           Ivana Kovačević

Ostale informacije