SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br.166/2015 od 24.12.2015.godine

30. 12. 2015.

Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, po održanoj sjednici vijeća, u krivičnom predmetu protiv optuženog Neđeljka Markovića, zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju iz čl.250 st.3 u vezi st.1 i u vezi čl.20 Krivičnog zakonika, povodom žalbe Višeg državnog tužioca u Podgorici, donio presudu Kž.br. 166/2015 od 24.12.2015. godine kojom je odbio kao neosnovanu predmetnu žalbu i p o t v r d i o presudu Višeg suda u Podgorici K.br.55/2015 od 16.07.2015.godine. Navedenom presudom optuženi Neđeljko Marković je oslobođen od optužbe da je počinio navedeno krivično djelo.  

 
  
 
 
                                           Portparol suda,
                                                                                        Ivana Kovačević
 

Ostale informacije