SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br.172/15 od 25.12.2015.godine

30. 12. 2015.

Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, po održanoj sjednici vijeća, u krivičnom predmetu protiv optuženog Zvonka Radovića, zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl.348 st.2 u vezi čl.339 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, povodom žalbi Višeg državnog tužioca u Podgorici i branioca optuženog, advokata Srđana Lješkovića, donio presudu Kž.br. 172/2015 od 25.12.2015. godine kojom je odbio kao neosnovane predmetne žalbe i p o t v r d i o presudu Višeg suda u Podgorici K.br.31/2015 od 28.10.2015.godine. Navedenom presudom optuženi Zvonko Radović oglašen je krivim da je počinio navedeno krivično djelo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci. 
 
 
 
 
                                           Portparol suda,
                                                                                        Ivana Kovačević
 

Ostale informacije