SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž-S br. 16/15 tzv.

13. 01. 2016.

U krivičnom predmetu ovog suda Kž-S br. 16/15, protiv optuženih Kuljača Rajka i dr., zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i dr., vijeće Apelacionog suda Crne Gore, na održanoj sjednici vijeća dana 22.12.2015.godine, odlučilo je da se pred ovim sudom održi pretres u ovoj krivično-pravnoj stvari.
 
Pretres je zakazan za 03.02.2016.godine sa početkom u 09,00 časova.
 
 
 
 
 
 

                                                         SAMOSATLNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                              Ivana Kovačević 

Ostale informacije