SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kvsž br. 4/2016 od 25.01.2016.godine

25. 01. 2016.

Apelacioni  sud  Crne Gore, kao  drugostepeni   krivični,  odbio je  kao  neosnovanu  žalbu   branioca okrivljenog   Svetozara  Marovića, adv. Zdravka N. Begovića,  izjavljenu   na rješenje  Višeg   suda   u Podgorici  Kvs.br.7/16  od 15.01.2016.godine,  kojim je  okrivljenom   Svetozaru Maroviću produžen  pritvor   za dva mjeseca  po dva pritvorska osnova i to zbog postojanja opasnosti    da   će   okrivljeni     ukoliko   se    nađe    na slobodi  ometati    postupak    istrage   uticanjem   na    svjedoke (čl. 175 st. 1 tač. 2 Zkp-a)   i   zbog   toga    što   je  u pitanju   krivično   djelo   za  koje  se   po  zakonu  može   izreći  kazna  zatvora    od   deset  godina, koje  je  posebno   teško  kako   zbog   načina   izvršenja   tako   i   zbog    nastale   posledice.
 
 Po   nalaženju   ovog    suda,   prvostepeno   rješenje    je  donijeto   bez   bitnih   povreda   odredaba  krivičnog   postupka   iz  čl.  386  st.  1 Zkp-a,  na koje   ovaj  sud  pazi  po   službenoj  dužnosti , i   bez   povrede   postupka  iz  čl. 386  st. 1 tačka  9  Zkp-a, na   koju   se   neosnovano    ukazuje   žalbom   branioca  okrivljenog,   jer   je   prvostepeni  sud  o  svim  odlučnim  činjenicama,  u  vezi   sa   pritvorskim   osnovima  po   kojima   je okrivljenom   Svetozaru   Maroviću  produžen   pritvor,  dao  jasne   i  dovoljne   razloge,   koji   su   medjusobno   saglasni    i  saglasni   stanju   u  spisima  predmeta. 
 
Činjenično   stanje u ovoj  krivično    pravnoj   stvari   je   potpuno   i  pravilno   utvrđeno.   U   tom   smislu,   pravilno   je  utvrdio    prvostepeni  sud  da  postoji  osnovana   sumnja   da   je  okrivljeni Svetozar Marović  izvršio produženo krivično  djelo  zloupotreba  službenog   položaja   putem   podstrekavanja   iz   čl.  416  stav  3 u  vezi  stava  1  u  vezi  člana  24  i  49  Krivičnog   zakonika,   koje   krivično  djelo    je   izvršeno     na   organizovan    način   u  vezi   člana  22  tačka   8   Zkp-a,   te   da   istraga  u  dosadašnjem   toku   trajanja   pritvora   nije   završena   iz   objektivnih   razloga.  U  daljem   toku   istrage   potrebno   je   saslušati  svjedoke   predložene   aktom    specijalnog    državnog    tužilaštva   u   Podgorici    od   14.01.2016.godine,   za  koje   je  vjerovatno   da  će  moći   da   daju   obavještenja  o krivičnom   djelu za koje   je  okrivljeni   osnovano   sumnjiv,   koja   okolnost   ukazuje da   će   okrivljeni   puštanjem    na   slobodu   ometati   postupak   uticanjem  na  svjedoke. Takođe je  prvostepeni    sud    pravilno   utvrdio    da   pritvor    okrivljenom   treba  produžiti  i   zbog   toga  što je  krivično   djelo   za koje   je okrivljeni   osnovano   sumnjiv   da   je   izvršio   posebno   teško   kako    zbog   načina   izvršenja    tako   i  zbog   nastale   posledice, a   u  pitanju   je   krivično  djelo   za  koje   se   po   zakonu   može   izreći   kazna   zatvora   od   10  godina,  te da je pritvor nužan radi nesmetanog vođenja krivičnog potupka   (čl. 175 st. 1 tač. 4  Zkp-a).
 
 
 
 
 
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                       Ivana Kovačević 

Ostale informacije