SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet "Košljun", Kž-s br.19/15

26. 02. 2016.

Povodom novinarskog teksta „Lazaru Rađenoviću kazna smanjena za dvije godine“, objavljenog u dnevnim novinama „Dan“, petak/ 26.02.2016.godine, a u vezi predmeta poznatog široj javnosti kao „Košljun“, u cilju tačnog i instinitog informisanja javnosti, dajem sledeće:
 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 
U predmetu poslovne oznake Kž-s br.19/15, protiv okrivljenih Rađenović Lazara i dr. , zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika (KZ) održana je sjednica vijeća dana 08.02.2016.godine.

Imajući u vidu zakonsku odredbu da drugostepeni sud koji odlučuje po žalbama, u konkretnom slučaju Apelacioni sud Crne Gore, dužan je svoju odluku sa spisima dostaviti prvostepenom sudu najkasnije u roku od 4 mjeseca, a u slučaju da se optuženi nalaze u pritvoru, najkasnije u roku od 3 mjeseca, od dana kada su spisi predmeta stigli u sud po žalbi.

S toga, Apelacioni sud će u zakonski propisanom roku donijeti i pisano izraditi odluku, o čemu će dati saopštenje za javnost.
 
 
 
 
Samostalni savjetnik
za odnose sa javnošću,
Ivana Kovačević
 
 

Ostale informacije