SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 25/2016

23. 03. 2016.

Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, po održanoj sjednici vijeća, u krivičnom predmetu protiv optuženog Marka Miljanića zbog krivičnog djela ubistvo iz čl. 143 Krivičnog zakonika (KZCG) i optuženog Dragana Miljanića zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st.1 istog zakona, povodom žalbi branioca optuženog Marka Miljanića i optuženog Dragana Miljanića,  donio odluku kojom je odbio kao neosnovane žalbe branioca optuženog Marka Miljanića i optuženog Dragana Miljanića, te potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 26/14 od 19.10.2015.godine, kojom je optuženi Marko Miljanić oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, a optuženi Dragan Miljanić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Naime, i po nalaženju ovog suda, izrečene kazne zatvora optuženom Marku Miljaniću i optuženom Draganu Miljaniću su pravilno odmjerene, srazmjerne težini izvršenih krivičnih djela i stepenu krivice optuženih, za predmetna krivična djela, iz kog razloga su žalbe u tom dijelu neosnovane.

 
 
                                         Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                               Ivana Kovačević  
 

Ostale informacije