SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 66/15U krivičnom predmetu protiv optuženih Šarić Duška i Lončar Jovice, zbog krivičnog djela pranje novca iz čl. 268 st. 4 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji nosi poslovnu oznaku Kž.br.66/15, vijeće Apelacionog suda zakazalo je nastavak pretresa koji će se održati dana 05.05.2016.godine sa početkom u 09:00 časova i dana 12.05.2016. godine sa početkom u 09:00 časova.
 
 
 
 
                                         Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
Ivana Kovačević
 
 

Ostale informacije