SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

O krivičnom predmetu optuženih Andrije Mandića i Slavena Radunovića Kž.br. 82/17

17. 11. 2017.

          APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon sprovedenog žalbenog postupka, potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 23/2016 od 26.05.2017. godine, kojom su optuženi Andrija Mandić i Slaven Radunović na osnovu čl. 373 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo- pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz čl. 362 st. 1 KZ-a CG.
 
          Naime, ovaj sud je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.
 
          Bliži razlozi presude Apelacionog suda Kž.br. 82/17 od 24.10.2017. godine, sadržani su u odluci koja se može naći na web stranici http://sudovi.me/ .

 
Savjetnik Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

Ostale informacije