SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara Kž.br. 66/15

28. 11. 2017.

          Apelacioni sud Crne Gore je, odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina i branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 39/14 od 27.02.2015. godine, nakon pretresa održanog dana 27.09.2017. godine, tajnog vijećanja i glasanja, istog dana donio i javno objavio presudu, o čemu je ovaj sud blagovremeno dao saopštenje za javnost.
 
          U navednom predmetu, postupajući sudija je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 27.11.2017. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je Apelacioni sud Crne Gore vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima, u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a.
 
          Presuda Apelacionog suda Kž.br. 66/15 od 27.09.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović, s.r.

Ostale informacije