SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Žarka Pavićevića i Danijele Krković Kž-S br. 16/2017

05. 12. 2017.

 
            APELACIONI SUD CRNE GORE, nakon održane javne sjednice i tajnog vijećanja i glasanja, dana 08.11.2017. godine, odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Žarka Pavićevića i optužene Danijele Krković i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br. 23/15 od 28.02.2017. godine, dok na navedenu presudu žalba nije izjavljena od strane Višeg državnog tužioca u Podgorici.

            Navedenom prvostepenom presudom u dijelu I optuženi Žarko Pavićević, oglašen je krivim zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 23.09.2015. godine od 06:30 časova do 11.03.2016. godine.

           Istom presudom optuženoj Danijeli Krković prvostepeni sud je, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 25 KZ CG, prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a za produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave iz čl. 414 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca i primjenom odredbi čl. 48 st. 2, čl. 52, čl. 53 i čl. 54 KZ CG, te primjenom čl. 229, čl. 239 i čl. 374 ZKP-a, izrekao uslovnu osudu, kojom joj je prethodno utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

            Presuda Apelacionog suda Kž-S br. 16/2017 od 08.11.2017. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg
 
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

Ostale informacije