SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Jeremić Tomislava, Zvonka Puletić, Hake Tahirović i Jele Cimbaljević Kž.br. 136/17

30. 03. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog Polja, optuženih Jeremić Tomislava i Tahirović Hake, kao i žalbama branilaca optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 20.02.2018. godine, donio je presudu kojom su odbijene žalbe optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, te njihovih branilaca, kao i žalbe branilaca optuženih Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, kao neosnovane, dok je žalbu Višeg državnog tužilaštva izjavljenu zbog odluke o kazni uvažio pa je u tom dijelu preinačio presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine na način što je optužene Jeremić Tomislava, Tahirović Haku, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jelu zbog izvršenog krivićnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ-a CG u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ-a CG, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine, u koje kazne se optuženima i to optuženom Jeremić Tomislavu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 29.12.2014. do 04.02.2015. godine, a optuženima Tahirović Haki i Puletić Zvonku uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.12.2014. godine do 04.02.2015. godine. U ostalom dijelu, prvostepena presuda je ostala neizmijenjena. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 136/17 od 20.02.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.  
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

Ostale informacije