SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Rufina Vujovića, Anele Koljenović i Renata Berišića Kž.br. 40/18

23. 05. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE,  rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, branioca optuženog Rufina Vujovića, branioca optuženog Anele Koljenović, branioca optuženog Renata Berišića i optuženog Renata Berišića, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.82/15 od  03.11.2017. godine, kojom su navedeni optuženi oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač. 1 i 4 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG), dok je optuženi Renato Berišić oglašen krivim i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 KZCG, nakon javne sjednice, dana 19.04.2018. godine, donio je rješenje kojim je uvažio izjavljene žalbe branilaca navedenih optuženih i optuženog Renata Berišića lično i  u k i n u o  presudu Višeg suda u Podgorici K.br.82/2015 od 03.11.2017. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Istim rješenjem, odlučeno je da je žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, izjavljena zbog odluke o kazni u odnosu na optuženog Renata Berišića, bespredmetna. 
 
Istovremeno, Apelacioni sud je, postupajući po službenoj dužnosti, shodno članu 407 stav 5 Zakonika o krivičnom postupku, donio rješenje o produženju pritvora optuženima. 
 
Rješenje Apelacionog suda Kž.br.40/18 od 19.04.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljeno na internet stranici suda  http://sudovi.me/ascg.  
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

Ostale informacije