SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu svjedoka Milana Kneževića Kvsž.br. 76/18

03. 08. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE, rješavajući po žalbi punomoćnika svjedoka Milana Kneževića, donio je rješenje kojim je uvažio predmetnu žalbu, rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 189/18 od 24.07.2018. godine ukinuo i predmet vratio na ponovno odlučivanje.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsž.br. 76/18 od 01.08.2018. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

Ostale informacije