SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 10. 2018.

Saopštenje za javnost
 
Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom  predmetu  optuženog Adnana Kurtagića Kž.br.114/17
 
 
08.10.2018.godine
 
Apelacioni sud Crne Gore, rješavajući po žalbi Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, izjavljene protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br.41/16-14 od 19.10.2016.godine, po održanom pretresu, donio je  presudu kojom je preinačio  presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.41/16-14 od 19.10.2016. godine, na način što je optuženog Adnana Kurtagića, zbog izvršenog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4(četiri) godine.
Presuda Apelacionog suda Crne Gore posl.ozn. Kž.br.114/17 od 08.10.2018.godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg
 
Samostalni savjetnik za odnose s javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović
 
 

Ostale informacije