SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET mldb A.R.

09. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda u krivičnom predmetu protiv  mldb A.R i dr.
 zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju i dr.
 Kž.br.152/2016 od 18.11.2016.godine
  
 
           APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu protiv optuženih Filipa Jankovića i Pavla Stevića i mldb A.R., zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju iz čl.242 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.20 i 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po žalbama Višeg državnog tužioca u Podgorici i branioaca optuženog mldb A.R., izjavljenim protiv rješenja Višeg suda u Podgorici K.br.45/20156 od 21.03.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća, dana 18.11.2016.godine, donio je RJEŠENJE-kojim se odbijaju kao neosnovane žalbe državnog tužioca i branioca mldb A.R, izjavljene na pobijano rješenje Višeg suda u Podgorici.
            Rješenjem Višeg suda u Podgorici, broj gornji, mldb A.R, zbog krivičnog razbojništvo u pokušaju (čl.242 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.20 i 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore) izrečena je vaspitna mjera posebne obaveze obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada i to u trajanju od 120 časova u periodu od 6 mjeseci koji ima otpočeti po pravosnažnosti ovog rješenja, ali tako da rad ne ometa školovanje ili zaposlenje okrivljenih i maloljetnog, uz upozorenje u smislu čl.19 st.8 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, da ukoliko ne budu vršili predmetni rad, posebna obaveza može biti zamijenjana drugom posebnom obavezom, odnosno drugom vaspitnom mjerom.
         U konačnom presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                         Ivana Kovačević
 

Ostale informacije