SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET okrivljenog Željka Bojića-

09. 11. 2016.

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu Kž.br.34/16 protiv okrivljenog Željka Bojića
 
            Optužnicom Višeg državnog tužioca iz  Bijelog Polja optuženom Bojić Željku je stavljeno na teret da je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika. Presudom Višeg suda u Bijelom Polju K.br.35/14-13 od 30.12.2015. godine, optuženi Željko Bojić je oglašen krivim da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 stav 1 Krivičnog zakonika.
            Apelacioni sud Crne Gore je nakon održane sjednice vijeća otvorio pretres na kome je proveo brojne dokaze, pa je nakon ocjene izvedenih dokaza, dana 09.11.2016. godine javno objavio presudu kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužioca iz Bijelog Polja, a uvažio žalbu optuženog Željka Bojića i njegovog branioca i  p r e i n a č i o prvostepenu presudu na način što je optuženi Željko Bojić oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika na štetu oštećenog pok. Šoškić Miroslava, jer nije dokazano da je učinio krivično djelo za koje je optužen. Naime, navodi iz optužnog akta da je optuženi izudarao više puta nepoznatim tupim predmetima u predjelu glave i tijela sad pok. Šoškić Miroslava nanoseći mu teške tjelesne povrede opasne po život, a zbog kojih povreda oštećeni, nakon što ga je primorao da skoči u rijeku Lim, nije mogao da se održi u vodi i pliva, te da je kod istog nastupila smrt utopljenjem, kao ni navodi iz prvostepene presude kojim je optuženi oglašen krivim da je teško tjelesno povrijedio oštećenog Šoškić Miroslava na način što ga je prethodno povlačio i držao za lijevu ruku i stisnutom pesnicom više puta udario u predjelu lica, a zatim tijelom pištolja više puta udario u predjelu glave nanoseći mu teške tjelesne povrede, po nalažanju Apelacionog suda nisu potkrijepljeni ni jednim izvedenim dokazom.
            Pisani otpravak presude će biti izrađen u zakonskom roku, nakon čega će odluka sa razlozima biti dostupna sa sajtu Apelacionog suda Crne Gore.
 
APELACIONI SUD CRNE GORE

Ostale informacije