SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET opt.M.G.Ferraris i Aleksandar Marković

22. 12. 2016.

Potvrđujuća odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu M.G.Ferrarisa i Aleksandra Markovića
zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije
KžS br.18/16
 
 
         APELACIONI SUD CRNE GORE je nakon sprovedenog žalbenog postupka, POTVRDIO presudu Višeg suda u Podgorici- Specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju terorizam i ratne zločine, kojom su optuženi Gregory Michael Ferrarisa (državljanin Južnoafričke Republike) i Marković Aleksandar oglašni krivim da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije (čl.401a st.2 u vezi st.1 a u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore) i utvrdio da su ovi optuženi izvršili navedeno krivično djelo za koje su i osuđeni na kazne zatvora i to: optuženi Gregory Michael Ferraris u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženi Marković Aleksandar na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.
         Naime, ovim optuženima se stavlja na teret da su pripadali kriminalnoj organizaciji sa još nekoliko NN lica, a koju organizaciju je formiralo NN lice iz Kotora tokom novembra 2014.godine, a sa ciljem vršenja krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 KZ-a i krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 KZ CG radi sticanja nezakonite dobiti od poslova međunarodnog krijumčarenja droge - kokaina.
          U postupku je utvrđeno da je kriminalna organizacija imala za cilj i likvidaciju jedne za sada neidentifikovane četvoročlane porodice, pri čemu bi u neposrednoj likvidaciji učestvovala dva lica koja su specijalno obučavana u Americi. Ova dvojica pripadnika kriminalne organizacije - optuženi Ferraris i optuženi Marković su dana 25.05.2015. godine bili otkriveni prilikom kontrole vozila sa falsifikovanim registarskim tablicama kojim je upravljao optuženi Ferraris, a povodom čega je pretresen stan koji je optuženi Ferraris u Budvi privremeno koristio u kojem su pronađeni planovi za izvršenje krivičnog djela ubistvo na štetu vlasnika restorana koji je bio planirana "meta" za likvidaciju.
          Po ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je sasvim određeno i potpuno iznio koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane, dao ocjenu vjerodostojnosti protivrječnih dokaza, potpuno objasnio iz kojih razloga nije uvažio pojedine predloge stranaka, te pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, pa je zato odbio žalbe branilaca optuženih kao neosnovane i potvrdio prvostepenu presudu. 
         U konačnom presudu Apelacionog suda KžS br.18/2016 od 07.11.2016.g. sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici www.sudovi.me i  preduzeti na linku-http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=208630.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                        Ivana Kovačević
 

Ostale informacije