SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET opt. Miloša Čujovića i dr.-

17. 05. 2016.

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.37/16 protiv optuženih Miloša Čujovića i dr.


APELACIONI SUD CRNE GORE je u drugostepenom krivičnom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženih Miloša Čujovića, Nikole Markovića, Vidoja Stanišića, Nebojše Markovića, Saše Klikovca, Dragana Kovačevića, Bojana Pejovića, Radonje Vulevića, Borisa Petričevića i Slađane Medenice, zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje iz čl.401 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG) u sticaju sa krivičnim djelom računarska prevara iz čl.352 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama stranaka i branilaca optuženih, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.109/13 od 16.07.2015.godine, nakon održane javne sjednice dana 14.04.2016.godine, donio presudu:
 
        1. ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužioca u Podgorici i branilaca optuženih Vidoja Stanišića, Saše Klikovca, Bojana Pejovića, Radonje Vulevića, Borisa Petričevića i Slađane Medenice i u odnosu na ove optužene p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Podgorici K.br.109/2013 od 16.07.2015.godine.
       2. UVAŽAVAJU SE žalbe branilaca optuženih Miloša Čujovića i Nikole Markovića i u odnosu na ove optužene p r e i n a č a v a presuda Višeg suda u Podgorici K.br.109/2013 od 16.07.2015.godine, u dijelu odluke o kazni, na način što sud ovim optuženima primjenom čl.42 i 48 Krivičnog zakonika Crne Gore prethodno za krivično djelo kriminalno udruživanje iz čl.401 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore uzima kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, dok im za krivično djelo prevara iz čl.244 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine, pa ih sud primjenom čl.42, 48 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore o s u đ u j e na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to optuženom Milošu Čujoviću od 31.08.2012.godine pa nadalje, a optuženom Nikoli Markoviću od 31.08.2012.godine do 14.05.2014.godine.
         3. UVAŽAVA SE žalba branioca optuženog Dragana Kovačevića u dijelu odluke o oduzimanju imovinske koristi, a povodom te žalbe i po službenoj dužnosti u tom dijelu i u odnosu na optužene Sašu Klikovca i Radonju Vulevića p r e i n a č a v a presuda Višeg suda u Podgorici K.br.109/2013 od 16.07.2015.godine, tako što se iz ove presude u odnosu na optužene Dragana Kovačevića, Sašu Klikovca i Radonju Vulevića, odluka o oduzimanju imovinske koristi otklanja.
 
         U preostalom dijelu u odnosu na optužene Miloša Čujovića, Nikolu Markovića i Dragana Kovačevića prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.
 
            U konačnom, presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na Web stranici ovog suda.
             
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                                                                                 Ivana Kovačević s.r.

Ostale informacije