SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET opt. Slobodana Jovanovića-

12. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda u krivičnom predmetu protiv optuženog Slobodana Jovanovića, zbog krivičnog djela ubistvo i dr.
 Kž.br.159/2016 od 01.12.2016.godine
 
 
 
           APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Slobodana Jovanovića, zbog krivičnog djela ubistvo iz čl. 143 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držaje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 istog zakonika, odlučujući o žalbama Višeg državnog tužioca u Podgorici, optuženog i njegovog branioaca, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.7/2016 od 22.07.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća, dana 01.12.2016.godine, donio PRESUDU-kojom se odbijaju kao nesnovane izjavljene žalbe i p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Podgorici, broj gornji.

            Navedenom prvostepenom presudom, optuženi Slobodan Jovanović osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.
 
           U konačnom presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.159/2016, sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

Ostale informacije