SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET ZAVALA-

16. 12. 2016.

Odluka u krivičnom predmetu tzv »ZAVALA«
KžS br.16/15
 
 
         U krivičnom predmetu protiv optuženih KULJAČA RAJKA i dr. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ( čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 i čl. 416/3 - st.1 u vezi čl. 25 Krivičnog zakonika Crne Gore i drugih krivičnih djela), javnosti poznatom pod nazivom „ZAVALA“, APELACIONI SUD CRNE GORE, donio je PRESUDU.
 
         Naime, ovaj sud je cilju provjere navoda izjavljenih žalbi na prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, otvorio pretres, obišao lice mjesta i izvršio novo vještačenje u odnosnom predmetu. Nakon savjesne i brižljive ocjene brojnih provedenih dokaza u žalbenom postupku, Apelacioni sud je utvrdio da nijesu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka i da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, te su u tom dijelu navodi žalbi neosnovani, dok je u dijelu odluke o kazni ocijenio da su osnovani žalbeni navodi branilaca optuženih u odnosu na odluku o kazni. Stoga, Apelacioni sud donio je presudu kojom se ODBIJA kao neosnovana žalba Specijalnog državnog tužioca iz Podgorice, a UVAŽAVAJU se žalbe branilaca optuženih i p r e i n a č a v a  presuda Višeg suda u Podgorici (Ks.br. 29/14 od 19.06.2015.godine), samo u dijelu odluke o kazni, tako što se optuženi i to:
     optuženi Kuljača Rajko, zbog  krivičnog djela zloupotreba  službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine i  6 (šest ) mjeseci,
      optuženi Marović Dragan, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416  st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine,
      optuženi Pinjatić Djordjije, Žinić Dragan, Djurović Slobodan, Vučetić Stevan, Tomović Sreten, Stanojević Novak, Kaloštro Marko, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 Krivičnog zakonika osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine i
       optuženi Sekulić Dragan, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz čl.416 st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.
         Optuženima se u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
 
             Pisani otpravak presude Apelacionog suda Crne Gore KžS br.16/15 biće izrađen u zakonskom roku, nakon čega će odluka sa razlozima biti dostupna sa sajtu ovog suda, „w.w.w.sudovi.me“.
        
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

Ostale informacije