SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU

Odluka Apelacionog suda u predmetu

09. 03. 2016.


 
            Apelacioni sud Crne Gore je nakon održane sjednice vijeća dana 08.02.2016. godine donio presudu:
           
            ODBIJAJU se kao neosnovane žalbe Specijalnog tužioca i žalba branioca optužene Jelice Petričević i potvrđuje presuda Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Ks.br.15/14 od 11.09.2015. godine, u dijelu I kojim je optužena Jelica Petričević oglašena krivom i dijelu III kojim je optuženi Aleksandar Tičić oslobođen optužbe.
 
            UVAŽAVAJU se žalbe branilaca optuženog Lazara Rađenovića i preinačava presuda Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Ks.br.15/14 od 11.09.2015. godine, u dijelu odluke o kazni ovom optuženom, na način što mu sud prethodno, primjenom čl.48 Krivičnog zakonika utvrđuje: za krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika (Sl. list CG broj 70/03 i 47/06), činjenično opisano u dijelu I izreke prvostepene presude, kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, dok mu za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 Krivičnog zakonika Crne Gore, činjenično opisano u dijelu II izreke prvostepene presude, uzima kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa ga sud primjenom čl.36, 42, 48 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme zadržavanja od 11.03.2014. do 13.03.2014. godine i vrijeme provedeno u pritvoru od 15.03.2014. do 01.05.2014. godine, dok su žalbe izjavljene u korist ovog optuženog u preostalom dijelu ocijenjene neosnovanim.
 
            Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice koje su od značaja za pravnu ocjenu krivičnih djela zbog kojih su optuženi Lazar Rađenović i Jelica Petričević oglašeni krivim i za pravilnu primjenu odredbi Krivičnog zakonika, kao i u odnosu na optuženog Aleksandra Tičića koji je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika.
 
            Optuženi Vido Rađenović koji je prvostepenom presudom zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 i čl.25 Krivičnog zakonika oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, nije izjavio žalbu.
 
            Po ocjeni Apelacionog suda Viši sud u Podgorici je pouzdano utvrdio da su optuženi Lazar Rađenović, Jelica Petričević i Vido Rađenović počinili krivično djelo, i to: optuženi Lazar Rađenović krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 Krivičnog  zakonika Crne Gore, optuženi Jelica Petričević i Vido Rađenović krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 Krivičnog zakonika, radi pribavljanja sebi i drugom protivpravne imovinske koristi.
 
            Apelacioni sud je zaključio da su neosnovani navodi žalbi optuženih i njihovih branilaca kojim je ukazivano na bitne povrede odredaba krivičnog postupka. S tim u vezi, utvrđeno je da prvostepena presuda nema nedostataka koji bi se mogli podvesti pod bitnu povredu odredaba krivičnog postupka i da je činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i da je prvostepeni sud za svoje zaključke dao u svemu jasne razloge, zasnovane na utvrđenom činjeničnom stanju uz pravilnu ocjenu odbrana optuženih i provedenih dokaza.
 
            U konačnom, presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na Web stranici "www.sudovi.me".
           
 
 
 
 
Samostalni savjetnik
za odnose  sa javnošću,
Ivana Kovačević

Ostale informacije