SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "LUKA BAR"

28. 06. 2016.

Predmet "Luka Bar"
 
            Obavještava se javnost da je vijeće Apelacionog suda Crne Gore, nakon sjednice vijeća održane dana  26.05.2016. godine, donijelo presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Miodraga Gvozdenovića zbog dva krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1, produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 i u vezi čl.49 i krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.4 u vezi st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika; Izabele Todorović zbog dva krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st.1, zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.4 u vezi st.2 i 1 i nesavjestan rad u službi iz čl.417 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika; Zorana Ostojića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 i produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika; Aleksandra Lukića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi 1 i produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika; Slavice Jović zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.4 u vezi st.3 i 1, produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 i zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 st.2 u vezi st.1 i 3 Krivičnog zakonika; Miomira Miloševića zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja pomaganjem iz čl.416 st.4 u vezi st.3 i 1 i čl.25 Krivičnog zakonika; Zorice Vitić zbog krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi pomaganjem iz čl. 276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i čl. 25 Krivičnog zakonika; Zore Nenadić zbog krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi pomaganjem iz čl.416 st.4 u vezi st.3 u vezi st.1 i čl.25  i zloupotreba službenog položaja pomaganjem iz čl.416 st.4 u vezi st.3 i 1 i čl.25 Krivičnog zakonika; Rajke Papić zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju pomaganjem iz čl.272 st.1 u vezi čl. 25, zloupotreba ovlašćenja u privredi pomaganjem iz čl. 276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i čl.25 i nesavjestan rad u službi iz čl.417 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika; Dragana Perajkovića zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz čl. 417 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika i Radmile Dabanović zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st.1 Krivičnog zakonika.
            Presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž-S.br.6/16 sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici ovog suda.
APELACIONI SUD CRNE GORE

Ostale informacije