Sudska odjeljenja i vijeća

SUDSKA ODJELJENJA

U Apelacionom sudu Crne Gore postoje tri odjeljenja:
 
a) Krivično odjeljenje ,
b) Građansko - privredno odjeljenje i
c) Odjeljenje sudske prakse za krivični referat.
 
U nastavku su Odjeljenja i vijeća, određena Godišnjim rasporedom poslova u Apelacionom sudu;